HUBUNGI KAMI

HUBUNGI PENTADBIR E-MEL TUDM

 

PENTADBIR E-MEL TUDM TERBAHAGI KEPADA DUA:
 
CAWANG APLIKASI (CA) bertanggungjawab dalam hal ehwal: 
- Pendaftaran akaun baru e-mel TUDM
- Bertindak balas terhadap aduan dalam talian bagi masalah seperti akses e-mel, katalaluan, kapasiti e-mel, versi mobil dan lain-lain.
 
 CAWANG OPERASI (CO) bertanggungjawab dalam hal ehwal: 
- Pentadbir rangkaian dan mengawal selia pelayan (server) e-mel TUDM